Reklamationer

Om det skulle vara så att varan som har levererats till dig är skadad eller fellevererad har du rätt att reklamera varan. Kontakta oss via e-post: [email protected] inom 7 dagar sedan leverans tagits emot. Börja med att skicka en bild till oss på varan och ange ditt ordernummer så hjälper vi dig. Så fort vi registrerat din reklamation kommer vi så snabbt som möjligt ersätta dig med en ny vara.