Varför har min LED-ljuskälla gått sönder på kort tid, dom skall ju hålla ”en evighet”?

En LED-ljuskälla håller generellt sett i många år men det finns en del faktorer som kan förkorta livslängden drastiskt på en LED-ljuskälla. Dålig ventilation i armaturen. Värme är LED-ljuskällans värsta fiende, det är därför viktigt att se till att armaturen ger ljuskällan god ventilation, om man vill att den skall hålla så länge som möjligt. I stängda armaturer håller den oftast inte lika länge som den skulle ha gjort i en öppen armatur. Spänningstoppar som inte går att påverka kan också vara en faktor, det kan gälla ett åsknedslag till exempel som orsakar plötslig spänningstopp. Vilket kan skada och förstöra själva ljuskällan. Ifall den har tappats i marken, så kan vissa delar inuti ljuskällan gått sönder som över tid visar sig samt förkortar livslängden på ljuskällan. Det är alltså inte något man alltid märker på en gång utan som kan visa sig över tid.
– Extrem kyla eller värme
– Användning av ljuskälla utomhus i en armatur icke godkänd för utomhusbruk.
– Lågvoltslampa i konstellation med en okvalificerad transformator.