DCL | Nya EU-standarden

Vad är DCL? DCL är en förkortning av Devices for Connection of Luminaries. Namnet kommer från den nya EU-gemensamma standard som beslutades 2009 och som den 1 april 2019 ersätter vår tidigare svenska standard för lampanslutning. Anledningen till en gemensam standard för stickproppar och uttag till lampor i Europa beror på att dessa sett väldigt olika ut, men framför allt för att de flesta länder inte haft några över huvud taget. Med gemensamma regler kommer det att underlätta framtida tillverkning och försäljning av takarmaturer. I de fastigheter som har jordade anläggningar går det att byta befintliga jordade lamputtag till DCL-uttag (Devices for Connection of Luminaires). DCL-don får endast installeras med jord. Om anläggningen är ojordad behöver kontakt tas med anläggningsinnehavaren för en dialog om att dra jord vid lämpligt tillfälle. I nya anläggningar ska DCL-donet installeras från början.