Lampverkstad

Professionell lampreparation och specialtillverkning av komponenter

Behöver du professionell lampreparation eller specialtillverkning av komponenter? Välkommen till Elektriska Svea AB på Hornsgatan, Södermalm. Med en stolt tradition sedan 1906 är vi experter på specialiserade lampreparationer och tillverkning av komponenter i metall. Med över 115 års erfarenhet är vi väl rustade för att ta oss an de mest krävande uppdragen.
 
Kontakta oss för mer information. Mejla oss på butiken@elsvea.se eller ring oss på 08-669 78 00.

Vi strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa servicen och kvaliteten. Vår verkstad har normalt en väntetid på 4 veckor från det att lampan lämnas in i butiken på Hornsgatan 75. Observera att väntetiden kan variera beroende på arbetsbelastningen.
För snabbare och mer detaljerad information om din inlämnade reparation, rekommenderar vi att du mejlar oss på butiken@elsvea.se och uppger ditt ordernummer.

Vi vill betona vikten av att emballera dina armaturer noggrant vid inlämning. På Elektriska Svea AB tar vi ansvar för att ge dig den bästa möjliga lösningen för dina behov. Som kund är det viktigt att du ansvarar för att dina armaturer är ordentligt emballerade för att undvika eventuella skador. Vi är engagerade i att erbjuda dig den bästa möjliga lösningen för dina belysningsbehov och strävar efter att överträffa dina förväntningar.
Elektriska Svea AB, ansvarar inte för skador på armaturer som inte är bra emballerade vid inlämning.

Prislista gällande från 2022-10-01

Prislistan baseras på standardmaterial såsom plastsladd och plastlamphållare. Vid önskemål om specialmaterial som textilsladd, dimmer, transformatorer, porslins- eller mässinglamphållare tillkommer separata kostnader som debiteras utöver grundpriset. Observera att detta gäller för allt material som avviker från standard. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa lösningar anpassade efter dina behov.  
För felsökning utan efterföljande åtgärd tillkommer en kostnad på endast 250 kr.
 
Tjänst Pris
Takkronor omdragning 900 kr/ljuspunkt
Takpendel 750 kr/ljuspunkt
Golv- och bordlampor (Belid Cato/Frank) Byte lamphållare + brytare 950 kr/st
Golvlampor 900 kr/ljuspunkt
Vägglampor 750 kr/ljuspunkt
Bordslampor 750 kr/ljuspunkt
Montering av skärm (PH5) 3500 kr (Eventuellt nytt material tillkommer)
Riktning av skärm (PH5) 2000 kr
Strykjärn (sladdbyte) 350 kr (Sladd tillkommer)
Kapning och gängning av nippelrör 450 kr
Lödning & svetsning Offert
Specialtillverkning Offert
Adventsljusstake - Felsökning och ljuskällebyte 200 kr/st (Ljuskällor tillkommer)
Adventsljusstake, el-omdragning från fot 750 kr/st (Ljuskällor tillkommer)
* Byte av stickpropp och sladdströmbrytare (standard) 350 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard)
* Byte av armaturmonterad strömbrytare (material tillkommer) 350 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard)
* Byte av lamphållare E14 och E27, (standard i plast) 350 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard)
* Byte av halogenlamphållare, (material tillkommer) 450 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard)
Byte av Halogenlamphållare R7s (Uplight), material tillkommer 800 kr/st
Byte av transformator 12V, material tillkommer 350 kr
Kristallkronor & kristallplafonder, (vi tar inte emot kristallarmaturer) Vi tar inte in kristallkronor och kristallplafonder för renovering. Vi hänvisar till Kaj & Novi Armatur AB för renovering av kristallkronor.
 
Priserna som anges är frånpriser och inkluderar moms.
Vid eventuella kostnadsökningar utöver prislistan kommer kunden att meddelas via telefon eller sms. När reparationen är färdigställd aviseras kunden via sms. Om mobilnummer saknas kommer vi att avisera per telefon. Normal väntetid är 3-5 veckor, men under juni, juli, augusti, november och december kan väntetiden vara längre.
Kunden ansvarar för att armaturen är ordentligt emballerad vid inlämning.

Vi ber vänligen att armaturer hämtas ut inom 3 veckor efter avisering om att de är klara. Efter denna tidsperiod tillkommer en lagerkostnad på 500 kr per månad. Vänligen observera att armaturer som inte har blivit uthämtade inom 6 månader från den första aviseringen kommer att skänkas till välgörenhet. Vi uppskattar din förståelse och samarbete i denna fråga.

Vi vill också påpeka att äldre armaturer och vackra kristallkronor ibland kan behöva byta ut sina kablar och kontakter av elsäkerhetsskäl. För bästa resultat rekommenderar vi att detta görs av erfarna fackmän. Om din armatur har gått sönder eller av någon anledning slutat fungera, kan du också lämna den till oss för att ta hand om. Vi är dedikerade till att ge dig omfattande service för att återställa och reparera dina värdefulla ljuskällor.

Ta inga risker när du gör el-jobbet själv

Kunskap och försiktighet är oavvisliga krav vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en fackman, men en del enklare arbeten får du göra själv, om du säkert vet hur du ska gå tillväga. Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en fackman. El kan ställa till med skador på människor och egendom om den hanteras fel. Chansa därför aldrig! Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser. I den här texten redovisas vilka elarbeten du själv får utföra hemma. Oftast handlar det om att byta ut detaljer som gått sönder. Tänk på att ett byte inte är detsamma som en ändring eller utökning! När du byter en detalj måste du ersätta den gamla med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får bara utföras av en elinstallatör. Glöm inte att noga kontrollera allt utfört arbete. Särskilt viktigt är kontrollen av skyddsjordningen. Om du undrar över något som du inte får svar på här, vänd dig till en elinstallatör eller elbutik.
 
Stäng av strömmen innan du börjar! Oavsett vilket slags elarbete du tänker ge dig i kast med ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickkontakten om det är en apparat du tänker arbeta med. Om jobbet berör delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden du arbetar!
 
Elarbeten du får göra själv (och några goda råd på vägen...)
  • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring. Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Tillkalla en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig reparera dem!
  • Byta glödlampor. Se till att den nya lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, till exempel: "Max 60 W". Var även noga med att följa övriga anvisningar som finns på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av toppförspeglade lampor och halogenlampor.
  • Montering av skarvsladdar. Om du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera skyddsledaren.
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickkontakt och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickkontakt mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du byta stickkontakt på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A). Var försiktig! Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren. Innan du påbörjar jobbet – kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget! Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen. Se till att armaturen är av rätt utförande.
  • Reparera apparater. Det är viktigt att du vet hur reparationen ska gå till, att du utför den på rätt sätt och att du därefter kontrollerar den lagade apparaten så att den inte är strömförande eller på annat sätt farlig.
  • Installera, ändra eller reparera en anläggning för skyddsklenspänning (till exempel lågvoltsbelysningar). Spänningen får vara högst 50 V, effekten högst 200 VA och säkringen högst 10 A.
All övrig installation av fasta ledningar, rör, dosor, apparater, uttag, med mera, får endast utföras av en elinstallatör! Vem ansvarar för vad? Regelverket för el är tydligt när det gäller vad som är ditt respektive andras ansvar. Bor du i eget hus är du själv ansvarig för att den fasta installationen, till exempel vägguttag och strömbrytare, hålls intakt. Det är alltså du som ska se över och vårda installationen i ditt hus. Detsamma gäller vanligen om du hyr ett hus under längre tid, för fritids- eller permanentboende. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från slitage och skador. Är den inte det ska du omedelbart ringa din värd eller förening, som har ansvaret för att felen åtgärdas. Oavsett vilken boendeform du har, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick. Har du frågor om elsäkerhet kan du vända dig till elinstallatörer och elbutiker på orten alternativt Konsumentvägledarna på orten.

Koppla säkert

Är du osäker på vilka installationer du får utföra i ditt hem? Besök Elsäkerhetsverkets tjänst "Koppla säkert" för att snabbt och enkelt få reda på om du kan utföra den planerade installationen själv eller om den bör utföras av en behörig elinstallatör.
 

Om du är i behov av en elektriker kan vi varmt rekommendera följande:

Gavlo AB För privat eller företagskunder. Vi har haft ett samarbete med Gavlo i över 15 år och kan varmt rekommendera dom. 08-212129
Hyr en timme i Stockholm För enbart små jobb på max en timme på södra sidan av stan.
Säkerhet är av högsta vikt när det kommer till elinstallationer. Se till att alltid anlita en kvalificerad elektriker för att säkerställa korrekt och trygg installation.