Lampverkstad

På Hornsgatan, Södermalm har vi sedan 1906 renoverat och reparerat belysningsarmaturer till privatpersoner och företag. Med över 115 års erfarenhet klarar vi av det mesta, är du intresserad och vill veta mer? Skicka gärna ett mejl till oss så tar vi det vidare därifrån.
 
Vi jobbar även med specialtillverkning utav komponenter och delar, främst i metall. Om du behöver specialtillverkade komponenter för en ljusarmatur till ett projekt så får du gärna skicka oss ett mejl, (arbete och pris lämnas på offert).
 
E-post reparationer/specialtillverkning: butiken@elsvea.se.

Väntetiden är normalt 4 veckor på verkstan, från att lampan är inlämnad i butiken på Hornsgatan 75. Observera att väntetiden kan variera, beroende på hur många reparationer som kommer in till verkstan. Vi rekommenderar att ni mejlar oss på adressen; butiken@elsvea.se, vid frågor gällande inlämnad reparation. Uppge alltid ert ordernummer!

Kunden ansvarar för att armaturer är ordentligt emballerad, när den lämnas in. Elektriska Svea AB, ansvarar inte för skador på armaturer som inte är bra emballerade vid inlämning.

Prislista fr.o.m. 2022-10-01.

Prislistans prissättning är baserad på standardmaterial, (plastsladd, plastlamphållare osv). Om kunden önskar exempelvis textilsladd, dimmer, transformatorer, porslin- eller mässinglamphållare. Så debiteras de separat och tillkommer på priset. Detta gäller allt material som inte är standard.
Felsökning utan åtgärd kostar 250kr.
 
Tjänst Pris
Takkronor omdragning
900 kr/ljuspunkt.
 
Takpendel
750 kr/ljuspunkt
Golv- och bordlampor (Belid Cato/Frank) Byte lamphållare + brytare
950 kr/st
Golvlampor
900 kr/ljuspunkt
Vägglampor
750 kr/ljuspunkt
Bordslampor
750 kr/ljuspunkt
Montering av skärm (PH5)
3500 kr (Eventuellt nytt material tillkommer)
Riktning av skärm (PH5)
2000 kr
Strykjärn (sladdbyte)
350 kr (Sladd tillkommer)
Kapning och gängning av nippelrör
450 kr
Lödning & svetsning
Offert
Specialtillverkning
Offert
Adventsljusstake, felsökning och byte av ljuskällor.
200 kr/st. (Ljuskällor tillkommer).
Adventsljusstake, el-omdragning från fot.
750 kr/st(Ljuskällor tillkommer).
* Byte av stickpropp och sladdströmbrytare (standard)
350 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard).
* Byte av armaturmonterad strömbrytare (material tillkommer)
350 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard).
* Byte av lamphållare E14 och E27,(standard i plast)
350 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard).
* Byte av halogenlamphållare, (material tillkommer).
450 kr * (Görs enbart om armaturen uppfyller dagens el-standard).
Byte av Halogenlamphållare R7s (Uplight), material tillkommer.
800 kr/st
Byte av transformator 12V, material tillkommer
350 kr
Kristallkronor & kristallplafonder, (vi tar inte emot kristallarmaturer)
Vi tar inte in kristallkronor och kristallplafonder för renovering. Vi hänvisar till Kaj & Novi Armatur AB för renovering utav kristallkronor.
Alla priser är frånpriser och inkl. moms.
I de fall reparationen blir dyrare än vad som står på prislistan meddelas kunden per telefon eller sms. När reparationen är klar aviseras kunden via sms. Saknas mobilnummer, så aviserar vi per telefon. Väntetiden är normalt 3-5 veckor. I juni, juli, augusti, november och december kan dock väntetiden bli längre.
Kunden ansvarar för att armaturen är väl emballerad när den lämnas in.

Armaturer ska hämtas ut senast 3 veckor efter att vi har aviserat att den är klar. Därefter tar vi ut en lagerkostnad på 500 kr/månad.

Armaturer som inte är uthämtade 6 månader efter första aviseringen skänker vi till välgörenhet!


Gammal armatur och gamla fina kristallkronor kan av elsäkerhetsskäl behöva få sina kablar och kontakter utbytta. Detta görs oftast bäst fackmannamässigt. Har armaturen gått sönder eller av annat skäl slutat fungera så tar vi även hand om det!

Ta inga risker när du gör el-jobbet själv

Kunskap och försiktighet är oavvisliga krav vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en fackman, men en del enklare arbeten får du göra själv, om du säkert vet hur du ska gå tillväga. Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en fackman. El kan ställa till med skador på människor och egendom om den hanteras fel. Chansa därför aldrig! Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser. I den här texten redovisas vilka elarbeten du själv får utföra hemma. Oftast handlar det om att byta ut detaljer som gått sönder. Tänk på att ett byte inte är detsamma som en ändring eller utökning! När du byter en detalj måste du ersätta den gamla med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får bara utföras av en elinstallatör. Glöm inte att noga kontrollera allt utfört arbete. Särskilt viktigt är kontrollen av skyddsjordningen. Om du undrar över något som du inte får svar på här, vänd dig till en elinstallatör eller elbutik. Stäng av strömmen innan du börjar! Oavsett vilket slags elarbete du tänker ge dig i kast med ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickkontakten om det är en apparat du tänker arbeta med. Om jobbet berör delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden du arbetar! Elarbeten du får göra själv (och några goda råd på vägen…)  
  • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Tillkalla en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig reparera dem!
 
  • Byta glödlampor. Se till att den nya lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, till exempel: ”Max 60 W”. Var även noga med att följa övriga anvisningar som finns på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av toppförspeglade lampor och halogenlampor.
 
  • Montering av skarvsladdar.Om du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera skyddsledaren.
 
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den. Däremot kan du kapa av den trasiga delen. Du får bara ersätta sladd, stickkontakt och skarvuttag med samma slags materiel som tidigare. Det är generellt inte tillåtet att byta ut en ojordad stickkontakt mot en jordad. Enda undantaget från denna regel är anslutningssladden till lampor som saknar beröringsbara metalldelar. (Behöver du byta stickkontakt på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de lämnas in till en fackman för ombyggnad.)
 
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A) Var försiktig! Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren. Innan du påbörjar jobbet – kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget! Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen Se till att armaturen är av rätt utförande.
  • Reparera apparater Det är viktigt att du vet hur reparationen ska gå till, att du utför den på rätt sätt och att du därefter kontrollerar den lagade apparaten så att den inte är strömförande eller på annat sätt farlig.
 
 • Installera, ändra eller reparera en anläggning för skyddsklenspänning (till exempel lågvoltsbelysningar) Spänningen får vara högst 50 V, effekten högst 200 VA och säkringen högst 10 A.
All övrig installation av fasta ledningar, rör, dosor, apparater, uttag, med mera, får endast utföras av en elinstallatör! Vem ansvarar för vad? Regelverket för el är tydligt när det gäller vad som är ditt respektive andras ansvar. Bor du i eget hus är du själv ansvarig för att den fasta installationen, till exempel vägguttag och strömbrytare, hålls intakt. Det är alltså du som ska se över och vårda installationen i ditt hus. Detsamma gäller vanligen om du hyr ett hus under längre tid, för fritids- eller permanentboende. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från slitage och skador. Är den inte det ska du omedelbart ringa din värd eller förening, som har ansvaret för att felen åtgärdas. Oavsett vilken boendeform du har, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick. Har du frågor om elsäkerhet kan du vända dig till elinstallatörer och elbutiker på orten alternativt Konsumentvägledarna på orten.
Koppla säkert
Är du osäker på vilka installationer som DU får och inte får göra i ditt hem så kan du kolla in Elsäkerhetsverkets tjänst Koppla säkert. Där får du snabbt och enkelt reda på om installationen du tänkt gör får göras av dig eller om den skall utföras utav behörig elinstallatör
 
Är du i behov av elektriker så kan vi rekommendera dom här:
Gavlo AB För privat eller företagskunder. Vi har haft ett samarbete med Gavlo i över 15 år och kan varmt rekommendera dom. 08-212129
Hyr en timme i Stockholm För enbart små jobb på max en timme på södra sidan av stan.