Fel vid leveransen

Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att du meddelar oss så snart som möjligt så att vi får rätta till felet. Enklast sker detta genom att du sänder in fakturan eller följesedeln med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt fellevererade varor i sin originalförpackning. Du kan också ringa oss +468-669 78 00 eller skicka E-post till webb@elsvea.se för att få hjälp med det problem som har uppstått.
Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ska du omedelbart anmäla skadan till ditt utlämningsställe eller till transportören som har kört ut godset till dig. Du ska även ta kontakt med oss för att få hjälp med ditt ärende