Vad är Candela (Cd)?

Candela är den internationella standardenheten för ljusstyrka. Candela definieras som ljusstyrkan från en ljuskälla i en given riktning, alltså intensiteten i ljuset. En Candela är lika mycket ljus som ett stearinljus avger i en bestämd riktning på en meters håll.