Vad är Watt (W)?

Elektrisk effekt mäts i watt (enhet = W), vilket hänvisar till den energi som används per tidsenhet. För lysrör, andra urladdningslampor och lysdioder kallas lampans totala elförbrukning (inklusive förkopplingsdon) systemeffekt. Ett högre watt-tal innebär mer värmeutveckling och högre kostnad än ett lägre. Att välja en lägre effekt kan vara energieffektivt men ännu bättre är att hushålla med installerad effekt och minska elbehovet genom att begränsa användningstiden, antalet kilowattimmar (kWh). Släck eller dämpa därför alltid det ljus som inte behövs för tillfället. Det angivna wattalet utger därför inte hur starkt en ljuskälla lyser utan visar hur mycket den förbrukar energimässigt.