Vad betyder Ra-värde (CRI)?

Colour rendering index eller som vi i Sverige säger, Ra-värde, är ett index som mäter en ljuskällas färgåtergivningstal. Färgåtergivningen mäts i en skala där Ra 100 är det högsta värdet. Ra 100 är alltså perfekt ljus för att återspegla färger. Glödlampor och de flesta glödlampor har ett Ra-värde på 100 medan LED ljuskällor kan skilja sig ganska stort i Ra-värde beroende på kvalitet men dem flesta går från Ra 80-Ra 97.