Varför avbröts hela eller delar av min beställning?

Anledningen till att ordern blivit helt eller delvis avbruten kan bero på felaktigt saldo i butik eller att produkten har utgått utan ersättare och vi ej har hunnit plocka bort produkten ännu. Du kommer inte bli debiterad för de produkter som saknas i din beställning. Om hela beställningen blev avbruten kommer hela summan återbetalas. Om du fått en order delvis avbruten och önskar att avbryta hela ordern, vänligen ta kontakt med oss.