Vi rekomenderar följande till Brännarerör 10^ (KORT)