Reklamationer

Om det skulle vara så att varan som har levererats till dig är fellevererad eller defekt har du rätt att reklamera varan. Kontakta oss via e-post: Webb@elsvea.se inom 7 dagar sedan leverans tagits emot. Börja med att skicka en bild till oss på varan och beskriv vad som är fel på varan. Så hjälper vi dig därefter. Så fort vi registrerat din reklamation kommer vi så snabbt som möjligt ersätta dig med en ny vara.