Vad är belysningsstyrka

Belysningsstyrka är det ljusflöde som träffar varje kvadratmeter av en belyst yta. Mäts i enheten lux/m2. Belysningsstyrka är ett kvantitetsbegrepp som är enkelt att mäta med en Luxmätare.

Vad är Candela (Cd)?

Candela är den internationella standardenheten för ljusstyrka. Candela definieras som ljusstyrkan från en ljuskälla i en given riktning, alltså intensiteten i ljuset. En Candela är lika mycket ljus som ett stearinljus avger i en bestämd riktning på en meters håll.

Vad betyder Ra-värde (CRI)?

Colour rendering index eller som vi i Sverige säger, Ra-värde, är ett index som mäter en ljuskällas färgåtergivningstal. Färgåtergivningen mäts i en skala där Ra 100 är det högsta värdet. Ra 100 är alltså perfekt ljus för att återspegla färger. Glödlampor och de flesta glödlampor har ett Ra-värde på 100 medan LED ljuskällor kan skilja … Continued

Vad är Kelvin / färgtemperatur?

Kelvin är internationella standardenheten för temperatur men används främst inom ljusbranschen för att definiera en ljuskällas färgtemperatur. Färgtemperatur är en fysikalisk definition för ljusets färg som mäts och redovisas som ”absolut temperatur”. Den anges inte, likt celsiusskalan, i grader (°) utan enbart i enheten kelvin (K). Kelvinskalan börjar på den absoluta nollpunkten, vilket är den … Continued

Vad är Lumen (lm)?

Lumen är internationella standardenheten för ljusflöde. Ljusflöde är måttet på summan av all den ljusstrålning som en ljuskälla eller en armatur avger i alla riktningar inom det syngrundande våglängdsområdet 380 -780 nanometer (nm).

Vad är Watt (W)?

Elektrisk effekt mäts i watt (enhet = W), vilket hänvisar till den energi som används per tidsenhet. För lysrör, andra urladdningslampor och lysdioder kallas lampans totala elförbrukning (inklusive förkopplingsdon) systemeffekt. Ett högre watt-tal innebär mer värmeutveckling och högre kostnad än ett lägre. Att välja en lägre effekt kan vara energieffektivt men ännu bättre är att … Continued